Nowości:

Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

Kto ma prawo skorzystać z pomocy finansowej od UE?
Środki unijne pozyskane na rozwój prywatnej firmy, interesu bądź też rozpoczęcie aktywności gospodarczej to dobra szansa dla ambitnych osób, które z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeżeli posiadają dobrze zorganizowany projekt oraz są w stanie przedstawić go słusznym jednostkom, to mają okazję pozyskania środków pieniężnych, jakie starczą na pokrycie większej części kosztów. Ma okazję przekroczyć ona nawet połowę wydatków całego przedsięwzięcia otworzenia prywatnej firmy – sprawdź Audyt zewnętrzny projektu. Często po tę opcję sięgają studenci, którzy czują w sobie zdolności do prowadzenie prywatnej aktywności, albo nie mogą odkryć pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to wybitnie dobra możliwość na rozwój. Im znacznie więcej powstanie korporacji, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym pokaźniejsza okazja na postęp gospodarczy całego kraju. Dużo osób skorzystało już z dofinansowania unijnego i dało to rezultaty. Wystarczy dobrze przygotowany biznesplan, przedstawienie go oraz czekanie na decyzję. Ktokolwiek, kto czuje się na siłach ma obowiązek tego spróbować.