?>

Nowości:

Psychoterapeuta Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z dużą ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać trzeba, że niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do unikalności. W Polsce jest niezmiernie dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to poprawny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są na ogół niezwykle ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się jedynie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.