?>

Nowości:

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych momentach dochodzi do bardziej zagmatwanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie zdobyć naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak więc to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty zabezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/. Czasami w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Porządnie w następstwie tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtenczas wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

Teksty: